Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu davanın reddinde ek süre

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Davanın reddinde ek süre

    MADDE 158- Dava veya def’i; mahkemenin yetkili veya görevli olmaması ya da düzeltilebilecek bir yanlışlık yapılması yahut vaktinden önce açılmış olması nedeniyle reddedilmiş olup da o arada zamanaşımı veya hak düşürücü süre dolmuşsa, alacaklı altmış günlük ek süre içinde haklarını kullanabilir.
Üst