Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu ceza koşulu

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Ceza koşulu

    I. Alacaklının hakları 1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi MADDE 179- Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için bir ceza kararlaştırılmışsa, aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir. Ceza, borcun belirlenen zaman veya...
Üst