Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu borcun üstlenilmesi

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Borcun Üstlenilmesi

    MADDE 195- Borçlu ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi, borcu bizzat ifa ederek veya alacaklının rızasıyla borcu üstlenerek, borçluyu borcundan kurtarma yükümlülüğü altına girmiş olur. Borçlu, iç üstlenme sözleşmesinden doğan borçlarını ifa etmedikçe, diğer taraftan yükümlülüğünü yerine...
Üst