Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu borcun ifa edilmemesi

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Borcun ifa edilmemesi

    I. Giderim borcu 1. Genel olarak MADDE 112- Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. 2. Yapma ve yapmama borçlarında MADDE 113- Yapma borcu, borçlu tarafından ifa...
Üst