Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu borçlunun temerrüdü

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Borçlunun temerrüdü

    I. Koşulları MADDE 117- Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer. Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak suretiyle belirlemişse, bu günün geçmesiyle; haksız...
Üst