Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu borçlunun değişmesinin sonuçları

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Borçlunun değişmesinin sonuçları

    I. Bağlı hak ve borçlar MADDE 198- Borçlu değişmiş olsa bile, alacaklının borçlunun kişiliğine özgü olanlar dışındaki bağlı hakları saklı kalır. Bununla birlikte borcun güvencesi olarak rehin veren üçüncü kişinin ve kefilin sorumlulukları, ancak onların borcun üstlenilmesine yazılı olarak rıza...
Üst