Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu borçların i̇fası

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Borçların İfası

    I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması MADDE 83- Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir. II. İfanın konusu 1. Kısmen ifa MADDE 84- Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı kısmen ifayı...
Üst