Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu borca katılma

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Borca katılma

    MADDE 201- Borca katılma, mevcut bir borca borçlunun yanında yer almak üzere, katılan ile alacaklı arasında yapılan ve katılanın, borçlu ile birlikte borçtan sorumlu olması sonucunu doğuran bir sözleşmedir. Borca katılan ile borçlu, alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu olurlar.
Üst