Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu borç senedi verme

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Borç senedi verme

    MADDE 605- Kumar oynayan veya bahse giren kişi tarafından imzalanmış adi borç veya kambiyo senedi üçüncü bir kişiye devredilmiş olsa bile, hiçbir kimse bunlara dayanarak dava açamaz ve takip yapamaz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır. Kumar ve bahis borcu...
Üst