Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu birleşme

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Birleşme

    MADDE 135- Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer. Ancak, üçüncü kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları birleşmeden etkilenmez. Birleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkarsa, borç varlığını sürdürür. Taşınmaz rehni ve kıymetli evraka ilişkin...
Üst