Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu bağışlama ehliyeti

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Bağışlama ehliyeti

    I. Bağışlayan için MADDE 286- Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hukukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir. Bağışlamayı izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın, savurganlığı yüzünden...
Üst