Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu ardiyeciye bırakma

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Ardiyeciye bırakma

    I. Senet çıkarma MADDE 571- Saklamak üzere ticari mal kabul ettiğini açıkça kamuya bildiren ardiyeci, saklatılan malı temsil eden senet çıkarmaya izin verilmesini, yetkili makamdan isteyebilir. II. Ardiyecinin saklama borcu MADDE 572- Ardiyeci, kendisine bırakılan malları bir komisyoncu gibi...
Üst