Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu alt kira

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Alt kira

    MADDE 366- Kiracı, kiraya verenin rızası olmaksızın kiralananı başkasına kiraya veremeyeceği gibi, kullanım ve işletme hakkını da başkasına devredemez. Ancak kiracı, kiralananda bulunan bazı yerleri, kiraya veren için zarar doğuracak bir değişikliği gerektirmemek koşuluyla kiraya verebilir...
Üst