Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu alacaklıya halef olma

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Alacaklıya halef olma

    MADDE 127- Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişi, aşağıdaki hâllerde ifası ölçüsünde alacaklının haklarına halef olur: 1. Başkasının borcu için rehnedilen bir şeyi rehinden kurtardığı ve bu şey üzerinde mülkiyet veya başka bir ayni hakkı bulunduğu takdirde. 2. Alacaklıya ifada bulunan üçüncü...
Üst