Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu alacağın devri

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Alacağın Devri

    I. İradi devir 1. Genel olarak MADDE 183- Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Borçlu, devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı devralmış olan üçüncü kişiye karşı...
Üst