Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

bk m.106-108 yasası

  1. Mehmet

    BK M.106-108

    Borçlu temerrüdü üzerine BK 106-108’de bu borcun alacaklısına tanınmıştır.BK M.106 “Karşılıklı taahhütleri havi olan bir sözleşmede iki taraftan biri mütemerrit olduğu taktirde diğeri borcun ifa edilmesi için münasip bir mehil tayin veya münasip bir mehilin tayinini hakimden isteyebilir.Bu mehil...
Üst