Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

bir zümreye dâhil olma

  1. Mehmet

    Bir Zümreye Dâhil Olma

    Bir kişinin vefat eden bir başka şahsa mirasçı olabilmesi için prensip itibariyle bir defa bir zümreye dâhil olması lazım. Bakınız; birinci zümre var, ikinci zümre var, üçüncü zümre var. Dördüncü zümre yok. Beşinci zümre, altıncı zümre, yedinci zümre, sekizinci zümre yok değil mi? Aslında...
Üst