Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

art mirasçı ataması nedir

  1. Mehmet

    Art Mirasçı Ataması

    Yavaş yavaş artmirasçı atanmasına yani fevkalade ikameli mirasçı nasbına geçebiliriz. Aynı şekilde art vasiyet alacaklısı atanmasından da bahsedeceğiz. Medeni Kanunumuzun “Artmirasçı atama” “I. Belirlenmesi” kenar başlığını taşıyan 521. maddesi diyor ki: Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla...
Üst