Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

altsoyunun mirasçılığı

  1. Evlatlığın ve Altsoyunun Mirasçılığı

    Artık, evlatlığın statüsünü ve onun altsoyunun statüsünü konuşmamız söz konusu olabilir. Kenar başlık “Evlatlık”, 500. maddesini konuşuyoruz Medeni Kanunumuzun. “Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene, kan hısmı gibi mirasçı olurlar.” Medeni Kanunumuzun evlatlık bakımından kurduğu sistemde, bir...
Üst