Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

1/1000’lik uygulama planı i̇çeriğinde neler vardır

  1. Mehmet

    1/1000’lik Uygulama Planı İçeriğinde Neler vardır?

    Belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli durumlarda Devlet Planlama Teşkilatı hazırlamaktadır
Üst